Skonsamt arbete med aktiv boggi

Aktiv boggi är en lösning utvecklad för att öka framkomligheten för skogsmaskiner och samtidigt undvika onödig påfrestning på skog och mark. I arbete enligt kortvirkesmetoden, där en skördare och skotare arbetar tillsammans i grupp för att avverka skog, ställs maskinerna ofta inför svår terräng, brant lutning och mjuka underlag. För att möjliggöra ett hållbart skogbruk med minimal negativ inverkan på miljön krävs då maskiner som på ett skonsamt och effektivt sätt kan ta sig fram utan att orsaka onödig skada på den många gånger känsliga terrängen. En aktiv boggi underlättar för maskinen att ta sig fram även i mycket brant terräng. Samtidigt som den aktiva boggin ger hög framkomlighet säkerställer den också att marktrycket hela tiden anpassas efter underlaget.

Aktiv boggi är en hydraulisk balansering som kombinerats med en mekanisk, obalanserad boggi. Den aktiva boggin styrs av en avancerad programvara som justerar hjulens tryck mot marken utifrån underlaget. Genom att anpassa marktrycket behöver maskinen aldrig arbeta med mer drivkraft än nödvändigt och kan på vis ha en fördelaktig bränsle- och energiförbrukning.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår YouTube-kanal.